Atelier SAD

Rokycany

Rokycany

Rok: 2019 - 2020
Plocha: 31,4 ha
Autoři: MgA. Adam Jirkal, Ing. arch. Martin Kalhous, Ing. arch. Lucie Červená 
Spolupráce: Ing. arch. Ivana Nechajová, Kamila Vodrážková
Externí spolupráce: UCEEB ČVUT – Ing. arch. Martina Sýkorová (Laboratoř udržitelné výstavby)
Ilustrace: Štěpán Adámek 
Model: any:scale
Investor: soukromý investor

Rokycany

Sociální aspekty
Propojení navrhované lokality se stávající strukturou s ohledem na pravděpodobný vývoj v území. Podpora a fixace návaznosti na okolní krajinu. Obohacení typologické rozmanitosti veřejných prostranství s jasnou hierarchií. Tvorba čitelného prostředí, podpora intuitivní orientace.
Ekonomické aspekty
Zvyšení navrhované hustoty obyvatel z původních cca 24 obyv./ha na udržitelnou mez. Vytvoření ekonomického potenciálu pro provoz zákl.občanské vybavenosti navýšením na cca 48 obyv./ha. Přiblížení se hranici efektivního provozu MHD. Práce s různorodou formou zástavby s adekvátně velkými pozemky - od cenově dostupnějších řadových domů, přes bytové domy u náměstí až po solitérní vily s většími pozemky. Nastavení základních podmínek pro vznik sociálně pestrého a vyváženého společenství obyvatel udržitelného v čase.
Environmentální aspekty 
Zásadní je práce s přírodními zdroji. Podpora principů zadržování vody v krajině a snaha o vytvoření příjemného tepelného klimatického prostředí pomocí zelenomodré infrastruktury. V dalším kroku rozpracování v rámci celé lokality konceptu v oblasti práce se sluneční energií. Nastavení hierarchie uliční sítě v rámci dopravy, důraz na čitelný, obytný a bezpečný charakter území.

 

Rokycany Rokycany Rokycany Rokycany
Rokycany

Popis projektu
Studie reaguje na stávající regulační plán, vůči kterému se ale zárověň vymezuje. Regulační plán dané lokality o rozloze 30 ha umožňuje jen monofunkční zástavbu RD na 800 m2 s nulovou vybaveností. Návrh obohacení funkčního využití, rozšíření možné realizovatelné typologie zástavby i veřejných prostranství. Zdvojnásobení hustoty obyvatel na ha. Vytvoření pestrého, živého a udržitelného zahradního města.

Rokycany Rokycany Rokycany Rokycany
PODOBNÉ PROJEKTY
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK