Atelier SAD

Jak pracujeme

Obecné principy

Ke každé zakázce přistupujeme individuálně. Vždy hledáme vlastní cestu, každý návrh je pro nás výzvou. Základ, a v celém průběhu realizace i nejdůležitější prvek práce, je komunikace s klientem. Naším cílem je vytvořit projekt, který bude odpovídat vašim představám a zároveň přirozeně respektuje dané výchozí podmínky, lokalitu a zamýšlenou funkci. Jsou tři hlavní hlediska, která ideální návrh zahrnuje: odpovídající čas, rozpočet a kvalita. Měla by jít všechna ruku v ruce, ale to se přihodí zřídka. Trváme na splnění aspoň dvou, z nichž jedno je vždy kvalita - tady neslevíme. Dále se přikloníme právě k tomu, co je vaše priorita. Příprava a studie - to probíhá ve spolupráci s vámi. Projekční část, technická fáze, o té vás podrobně informujeme, ale zde bereme břímě odpovědnosti zcela na sebe a celým řízením procházíme místo vás. Máme respekt k práci kolegů, k tradicím, k řemeslu a v neposlední řadě k životnímu prostředí. Podstatným kritériem při výběru materiálu nebo technického řešení je tedy udržitelnost. O projektu uvažujeme v delším časovém horizontu, a to v několika různých rovinách. Jednou z nich je funkce objektu v budoucnosti při případné změně životní situace nebo podnikatelského plánu. Počítáme i s budoucími nutnými úpravami, a to tak, aby bylo možné použít nebo ekologicky zlikvidovat nebo zrecyklovat použitý materiál. Hledáme nejen efektní a efektivní, ale hlavně dlouhodobě udržitelná řešení.

Krok za krokem - soukromé projekty

Prvním krokem ke spolupráci je společné setkání, seznámení, neformální rozhovor. Oslovte nás, uvítáme vás u nás, promluvíme si o tom, co vás zajímá, představíme vám naše předchozí realizace, vyslechneme si vaše představy o projektu. Porovnáme společně základní ideu s realitou. Zjistíme možnosti realizace, ujasníme si zadání. Zjistíme limity lokality, stávající budovy k přestavbě nebo rekonstrukci, případně interiéru. Inženýrské sítě, chráněná krajinná oblast, kulturní památka. Odhalíme skrytá úskalí, kterým daný projekt přizpůsobíme. Několik společných setkání nás provede přes dílčí varianty až k té finální. Každou variantu s vámi zkonzultujeme, vždy zahrneme vaše připomínky a podněty. Studii převedeme do 3D modelu. Svůj projekt uvidíte v barvách, ucítíte jeho atmosféru. Tým specialistů vytvoří projektovou dokumentaci jak pro stavební úřad tak pro realizační firmu. Sestavíme rozpočet. Dohled nad stavbou je samozřejmostí, při spolupráci s naší stavební firmou MY76 pak garantujeme plnění zadání do nejmenšího detailu v nejvyšší kvalitě provedení.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK