Atelier SAD

O nás

O nás

SAD

Ateliér byl založen v roce 2002. Hlavní představitelé fungují jako úspěšný kreativní tým ještě o pár let dříve. První společnou realizací byly Všenory, dostavba RD. Dnes jejich rukopis rozpoznáme u mnoha oceňovaných projektů - INTERIÉRY, DOMY, KANCELÁŘE, URBANISTICKÉ STUDIE, UMĚLECKÉ INSTALACE, OBJEKTY. Od čerpacích stanic až po školní učebny nebo nahrávací studio, autorský nábytek a produktový design. Vedení atelieru tvoří čtyři výrazné osobnosti - ADAM, JERRY a bratři, dvojčata MARTIN a TOMÁŠ. Za nimi stojí jako opora doslova všehoschopní a hlavně spolehliví spolupracovníci -  architekti, stavaři i další navazující profese. Klíčovou a v mnohém určující je pro SAD úzká spolupráce s realizační firmou MY76 s.r.o. Jednotlivé členy SADu spojuje touha objevovat nové příležitosti, tvořit originální dílo a překračovat hranice oborů i výrobních postupů. Také zvědavost, dobrodružná povaha, radost z experimentování, vnímání detailů, které vždy podporují celek, tedy nikdy nejsou samoúčelné.

Hodnoty

Jen dobrý strom nese dobré ovoce a daří se mu pouze pokud i půda, ze které vychází, je kvalitní. A pokud je péče o něj dostatečná. Naši práci poznáte nejlépe tak, že si od nás vezmete pomyslné jablko a zakousnete se do něj. Každý projekt má svůj počátek, tedy to, odkud vzešel, a má svůj cíl, ke kterému se ubírá. Mezi tím je spousta energie, probíhá dynamický proces. K cíli se snažíme dospět přes poznání jak kořenů projektu tak kýženého cíle. Věříme, že jen tak lze dospět ke kráse ve smyslu štěstí, dokonalosti, úspěchu, uspokojení. Že k cíli nevedou zkratky. Směřujeme k tomu, být ve výsledku autentičtí, což znamená neskončit v určených mantinelech, neupírat pohled pouze na horizont, ale ještě daleko za něj. Věříme, že ideální tvar vzniká skládáním jednotlivých prvků poznání, zkoumání, zkušeností, pochopení podstaty. Jen tak se dají tvořit a začleňovat jednoduché prvky, když víme, pomocí jaké procesu a proč vznikly. Věříme, že jen tak může vzniknout cosi stálé, trvalé, to, co přinese radost a uspokojení.

Pestrost

Máme vlastní realizační firmu MY76 s.r.o., úzce spolupracujeme s dalšími dodavateli působícími mimo oblast architektury, interiérového designu a stavebnictví. To nám umožňuje pracovat i vně tradičních mantinelů oboru. Náš tým je složen z osob různorodého vzdělání a zájmů, každý z nás pochází z trochu jiného prostředí a nachází se v jiné části své životní cesty. Společný máme jeden cíl, a tím je dokonalá realizace nejen v návrhu, ale i v provedení. Jeden každý z nás si přeje, aby investor či klient došel k naplnění svých představ o ideálním místě k životu. Po bližším seznámení s jednotlivými lidmi ze SADu a jejich prací zjistíte, že pokud se rozhodnete pro spolupráci s námi, velmi pravděpodobně toho nikdy nebudete litovat. 

Adam Jirkal / jednatelZačněme od Adama. Narodil se v Jablonci nad Nisou. Od mládí má pod vlivem krás Jizerských hor a rodinného prostředí kladný vztah k přírodě a k umění. Vystudoval střední průmyslovku, kde tzv. přičichl k řemeslu a získal bohaté znalosti materiálů. Tím je ostatně pověstný. Od dětství se věnoval sportu - v zimě to bylo hlavně akrobatické lyžování, v létě kolo. Má rád i pěší turistiku a jachting. Po střední škole odešel do Prahy na UMPRUM. Začínal v ateliéru sochařství u V.K.Nováka - sochaře, šperkaře a vysokoškolského pedagoga, který působil právě v Jablonci nad Nisou. Záhy přestoupil do ateliéru architektury k prof. Ing. arch. Evě Jiřičné. Umění, kterému se stále v rámci osobního rozvoje věnuje a ve kterém se celoživotně vzdělává, uvolnilo místo budoucí profesní dráze. Adam má rád praktická zadání, úkoly, které mají přesah do životů lidí, do okolního prostředí. Během studia byl na stáži ve Švédsku (šperk) a v Rumunsku (fotoateliér). Smysl své práce vidí v prospěchu pro společnost, v hledání společné cesty, rád je součástí něčeho, co dává smysl v tom nejširším kontextu. Adam je člověk pevných zásad, racionální, přirozený a přitom v duši svobodný, nezávislý a kreativní. Adam Jirkal / jednateladamjirkal@ateliersad.cz

Začněme od Adama. Narodil se v Jablonci nad Nisou. Od mládí má pod vlivem krás Jizerských hor a rodinného prostředí kladný vztah k přírodě a k umění. Vystudoval střední průmyslovku, kde tzv. přičichl k řemeslu a získal bohaté znalosti materiálů. Tím je ostatně pověstný. Od dětství se věnoval sportu - v zimě to bylo hlavně akrobatické lyžování, v létě kolo. Má rád i pěší turistiku a jachting. Po střední škole odešel do Prahy na UMPRUM. Začínal v ateliéru sochařství u V.K.Nováka - sochaře, šperkaře a vysokoškolského pedagoga, který působil právě v Jablonci nad Nisou. Záhy přestoupil do ateliéru architektury k prof. Ing. arch. Evě Jiřičné. Umění, kterému se stále v rámci osobního rozvoje věnuje a ve kterém se celoživotně vzdělává, uvolnilo místo budoucí profesní dráze. Adam má rád praktická zadání, úkoly, které mají přesah do životů lidí, do okolního prostředí. Během studia byl na stáži ve Švédsku (šperk) a v Rumunsku (fotoateliér). Smysl své práce vidí v prospěchu pro společnost, v hledání společné cesty, rád je součástí něčeho, co dává smysl v tom nejširším kontextu. Adam je člověk pevných zásad, racionální, přirozený a přitom v duši svobodný, nezávislý a kreativní.

Tomáš Kalhous / jednatel„Svoboda je jedna strana mince, na jejíž druhé straně je zodpovědnost.“
Tomáš je v čínském horoskopu Drak. Co to o něm vypovídá? "Je představitelem vznešenosti a štěstí. Jako jediný má možnost vzlétnout a dotknout se nebes a nesmrtelnosti," píšou o něm. Ano, pořád lítá někde po stavbách. Drak je prý ve spojení s bohy. To taky souhlasí. Šéfuje totiž největším machrům v oboru stavebnictví. "Má mimořádnou sílu a energii. Když se něčemu věnuje, dosáhne vytčeného cíle. Pro každého má dobrou radu, lze dát na jeho mínění. Jeho úvahy a konání se vyznačují logikou. Miluje všechno abstraktní a sám je výjimečný. Všude září a oslňuje. Není lehké ho trvale uspokojit," o tom by mohli vyprávět kolegové stavebníci z firmy MY76. Z toho ovšem naši klienti jen těží, protože Tomáš odevzdává pouze dokonale odvedenou práci.
Tomáš Kalhous / jednateltomaskalhous@ateliersad.cz

„Svoboda je jedna strana mince, na jejíž druhé straně je zodpovědnost.“
Tomáš je v čínském horoskopu Drak. Co to o něm vypovídá? "Je představitelem vznešenosti a štěstí. Jako jediný má možnost vzlétnout a dotknout se nebes a nesmrtelnosti," píšou o něm. Ano, pořád lítá někde po stavbách. Drak je prý ve spojení s bohy. To taky souhlasí. Šéfuje totiž největším machrům v oboru stavebnictví. "Má mimořádnou sílu a energii. Když se něčemu věnuje, dosáhne vytčeného cíle. Pro každého má dobrou radu, lze dát na jeho mínění. Jeho úvahy a konání se vyznačují logikou. Miluje všechno abstraktní a sám je výjimečný. Všude září a oslňuje. Není lehké ho trvale uspokojit," o tom by mohli vyprávět kolegové stavebníci z firmy MY76. Z toho ovšem naši klienti jen těží, protože Tomáš odevzdává pouze dokonale odvedenou práci.

Martin Kalhous / jednatelNarodil se na soutoku Labe a Chrudimky. Od té chvíle ho voda provází životem. Ze ZŠ si nejvíc pamatuje pětadvacítku a padesátku bazén. Ve Vysokém Mýtě vystudoval Střední vodohospodářskou průmyslovku. Na ČVUT, na Fakultě architektury, potkal profesory, jejichž práce a přístup ho zaujaly a kterých si váží: Jana Bočana a Ladislava Lábuse. Během ročního studijního pobytu na PTU ve Valencii, na fakultě Belles Artes, pro sebe objevil přírodní vodní cyklus. Obdivuje přírodu, má k ní úctu i respekt, rozumí si s ní. Ví, co dělat, když mu vítr napne plachtu, když zapadne po krk do závěje, když mu na poušti dojde voda. Věří v biodiverzitu. Sportuje, čte, rád mluví i naslouchá, často experimentuje. Pro svou rodinu postavil vlastníma rukama dům. Když se zahledí do budoucnosti, vidí svou ženu, děti a průzračné moře. Kde je pozitivní energie, tam je Martin. Martin Kalhous / jednatelmartinkalhous@ateliersad.cz

Narodil se na soutoku Labe a Chrudimky. Od té chvíle ho voda provází životem. Ze ZŠ si nejvíc pamatuje pětadvacítku a padesátku bazén. Ve Vysokém Mýtě vystudoval Střední vodohospodářskou průmyslovku. Na ČVUT, na Fakultě architektury, potkal profesory, jejichž práce a přístup ho zaujaly a kterých si váží: Jana Bočana a Ladislava Lábuse. Během ročního studijního pobytu na PTU ve Valencii, na fakultě Belles Artes, pro sebe objevil přírodní vodní cyklus. Obdivuje přírodu, má k ní úctu i respekt, rozumí si s ní. Ví, co dělat, když mu vítr napne plachtu, když zapadne po krk do závěje, když mu na poušti dojde voda. Věří v biodiverzitu. Sportuje, čte, rád mluví i naslouchá, často experimentuje. Pro svou rodinu postavil vlastníma rukama dům. Když se zahledí do budoucnosti, vidí svou ženu, děti a průzračné moře. Kde je pozitivní energie, tam je Martin.

Jerry Koza / jednatelRok 1976. Narodil se Jerry Koza. Rok 1995. Jerry nastupuje na ČVUT. Rok 1999. Jerry zahajuje studium na VŠUP v Praze. Rok 2002. Jerry spolu s přáteli zakládá atelier SAD. Svět obdivuje jeho organicky tvarované křeslo Kotrmelec. Později bylo zařazeno do publikace Czech 100 Design Icons. Rok 2003. Jerry získává Cenu Ladislava Sutnara. Rok 2005. Jerry promuje na VŠUP a nastupuje tamtéž jako lektor do ateliéru ak. Arch. Jindřicha Smetany. Ve stejném roce je na stáži u prof. Ing. arch. Evy Jiřičné, tvoří prototyp reproduktoru Alfa a zakládá Symbiodesign. V mezidobí spolupracuje s designérkou Annou Kozovou, společně v roce 2015 získávají The Czech Grand Design Award za hračky pro firmu Fatra. Rok 2017. Jerry lektorem na vysoké škole Archip. Ale jinak je v SADu, se kterým v průběhu let získal také nejedno ocenění. Jerry je už od studií výraznou postavou současného designu. Je to ale taky cyklista, milovník veteránů a aeroplánů. Objevitel, konstruktér, zvídavý člověk. Jeho koníčky jsou mu inspirací k práci. Nemá rád pomíjivé trendy. Je to životní optimista a je nanejvýš autentický. U lidí si všímá činů víc než slov, nesnáší fráze. Až v SADu Jerryho potkáte, mluvte jasně a zřetelně, udržujte oční kontakt. Stejně ale budete hlavně naslouchat. Jerry má totiž vám i světu co říct. Since 1976. Jerry Koza / jednateljerrykoza@ateliersad.cz

Rok 1976. Narodil se Jerry Koza. Rok 1995. Jerry nastupuje na ČVUT. Rok 1999. Jerry zahajuje studium na VŠUP v Praze. Rok 2002. Jerry spolu s přáteli zakládá atelier SAD. Svět obdivuje jeho organicky tvarované křeslo Kotrmelec. Později bylo zařazeno do publikace Czech 100 Design Icons. Rok 2003. Jerry získává Cenu Ladislava Sutnara. Rok 2005. Jerry promuje na VŠUP a nastupuje tamtéž jako lektor do ateliéru ak. Arch. Jindřicha Smetany. Ve stejném roce je na stáži u prof. Ing. arch. Evy Jiřičné, tvoří prototyp reproduktoru Alfa a zakládá Symbiodesign. V mezidobí spolupracuje s designérkou Annou Kozovou, společně v roce 2015 získávají The Czech Grand Design Award za hračky pro firmu Fatra. Rok 2017. Jerry lektorem na vysoké škole Archip. Ale jinak je v SADu, se kterým v průběhu let získal také nejedno ocenění. Jerry je už od studií výraznou postavou současného designu. Je to ale taky cyklista, milovník veteránů a aeroplánů. Objevitel, konstruktér, zvídavý člověk. Jeho koníčky jsou mu inspirací k práci. Nemá rád pomíjivé trendy. Je to životní optimista a je nanejvýš autentický. U lidí si všímá činů víc než slov, nesnáší fráze. Až v SADu Jerryho potkáte, mluvte jasně a zřetelně, udržujte oční kontakt. Stejně ale budete hlavně naslouchat. Jerry má totiž vám i světu co říct. Since 1976.

Markéta Jírová / architektka Markéta Jírová / architektka RD Hrusice, Feel Home, etna iGuzzini showroom, Lázeňská
Tomáš Kubák / architekt Tomáš Kubák / architektOvenecká, RD Rašovka, Kolowrati klub, altán Šiška
Radka Argayová / architektka Radka Argayová / architektkaRD Tutzing, MIstr Jan Hus, ČSOB, Riverside, Nicaragua.
Lucie Červená / architektkaNaše drahá Lucie a střípky poezie.

The Tyger
Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?
And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?
What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
... pokračování příště.
(The Tyger by William Blake)
Lucie Červená / architektkaZOO Jihlava, Rokycany, MyHive

Naše drahá Lucie a střípky poezie.

The Tyger
Tyger! Tyger! burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?
And what shoulder, and what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? and what dread feet?
What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp
... pokračování příště.
(The Tyger by William Blake)

Ivana Nechajová / architektka Ivana Nechajová / architektka
Edita Štěpánová / asistentka - účetnictví, dodavatelé, provoz Edita Štěpánová / asistentka - účetnictví, dodavatelé, provozeditastepanova@ateliersad.cz
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK